Voňavý príspevok – Vetiver

Blížime sa do sviatkového finále a mám pocit, že v tento predvianočný čas je stále veľa zhonu a emócií. Púšťajú sa…pýtajú sa na povrch… Počasie, u nás daždivé, tiež vyzýva k spomaleniu a opatrnosti. Veľa činností a stres nás pozýva, aby sme si vybrali tie podstatné aktivity.

Nápomocný nám bude olej Vetiver ~ olej centrovania a uzemnenia. Tento olej nám pomáha ako kotva a sťahuje nás do svojho stredu, k jadru našich emócií. Aby sme neunikali, ale pochopili ako máme konať. Pomáha nám k úľave ♥

Vetiver podporuje imunitu, pomáha pri stavoch úzkosti a paniky.

Nadýchnime sa Vetiveru a otvoríme svoje srdcia ?