Semináre, prednášky, besedy

Stretnutia s ľuďmi milujem. Keď môžem rozprávať o témach, ktoré ma nadchýnajú, som v siedmom nebi. Ak nachádzam poslucháčov, ktorí sú mi partnermi pri diskusiách, to ma baví ešte viac.

Aké sú témy, ktorým sa venujem?

Výchova a vzdelávanie detí, Montessori pedagogika, prístup k deťom s PAS, ADHD, ADD a k deťom s iným zdravotným znevýhodnením, komunikácia vo vzťahoch, partnerské vzťahy, vzťahy v rodine a ich rozvoj, sebapoznávanie a osobnostný rast, psychosomatika, etikoterapia, arómaterapia ai.

Máte záujem o stretnutie? Chcete usporiadať besedu alebo seminár u vás? Zaujímajú vás čo pripravujeme?

kontaktujte ma