Etikoterapia

Etikoterapia je vlastne psychoterapia, ktorá okrem obvyklých zložiek a pomôcok sa snaží v psychoterapeutickom liečení zistiť mravný stav duše, utvrdiť dobré osobné vlastnosti, odstraňovať kazy.