Etikoterapia

Etikoterapia je metóda, ktorá nám pomáha rozpoznávať PRAVDU o sebe samom prostredníctvom našich vzťahov. Pozorovaním našich vzťahov s druhými ľuďmi sa môžeme dozvedieť viac o nás samých a následne kultivovať svoje postoje a správanie. Výborným vodítkom na zistenie kvality vzťahu s inými ľuďmi je sledovať, či sme v priestore spojenia alebo odporu. Spojenie alebo odpor nemusí byť len navonok vo vzťahu s inými ľuďmi, ale aj vnútri vo vzťahu so sebou samým, teda či konám v súlade so svojimi pocitmi a zmýšľaním alebo som vo vnútornom odpore. Nerovnováha medzi vnútorným zmýšľaním a vonkajším konaním človeka alebo nekvalitné vzťahy s inými ľuďmi ohrozujú zdravie a znižujú kvalitu života.

Naše najhlbšie zranenia sa odkrývajú vo vzťahoch s našimi najbližšími ľuďmi, teda vo vzťahu s rodičmi, súrodencami, partnerom, deťmi. Ak sa tieto zranenia ukážu, je potrebné ich rozkľúčovať a preliečiť. Ak máte záujem o sprevádzanie formou etikoterapie a kineziológie, dohodite si stretnutie.

chcem sa o sebe dozvedieť viac

Kineziológia, kvantová terapia, etikoterapia, arómaterapia ai. slúžia na osobnostný rozvoj človeka, nie je to liečba a nenahradzuje lekársku pomoc.