Kvantová terapia

Kvantová terapia alebo Technika kvantového dotyku matrixu je transformácia vedomia na úrovni fyzickej, emocionálnej, duchovnej a duševnej.

Ide o videnie skutočnej reality. Transformácia nastane, ak začneme vnímať realitu z iného uhla pohľadu. Technika kvantového dotyku matrixu využíva princípy kvantovej fyziky – fyziky možností, ktorej korene siahajú do začiatku 20. storočia. Kvantová fyzika začala objavením povahy elektromagnetického žiarenia, akým je teplo a svetlo, ktoré sa šíria priestorom v podobe vĺn. Celú realitu života môžeme definovať ako vibrácie a vlnové vzorce, v ktorých sa všetko skladá zo svetla a informácií.

Naše myšlienky majú obrovskú moc, ich vyžarovanie má vplyv na náš život. Preto pozitívne myslenie je kľúčom k spokojnému a radostnému životu. Všetky naše negatívne myšlienky nás môžu brzdiť v našom sebarozvoji, v našej práci, v našich vzťahoch, naše negatívne myšlienky spúšťajú ochorenia i úrazy. Každé psychosomatické ochorenie je len volaním duše po jej uzdravení. Pomocou techniky TKDM vyčistíme podvedomie a následne kvantovo nastavíme vedomie.

Kvantová terapia bola pre mňa nezabudnuteľným zážitkom a priniesla mi do života veľkú radosť, hravosť a oslobodenie, že vlastne môžem dosiahnuť to, po čom túžim…  zmeniť skutočnosť podľa svojej predstavy… Lebo len ja som tvorcom svojho vlastného života, nikto iný. My ľudia máme svoje sny, ktoré si môžeme plniť. Zamerajme sa teda na to, čo chceme (a nevenujme pozornosť tomu, čo nechceme) a definujme si svoj zámer! Aké pravdivé sú slová mačky Škľabky z knihy Alica v krajine zázrakov: “Ak nevieš, kam chceš ísť, je úplne jedno, akú cestu si vyberieš.”

Ak vás srdce volá k tejto terapii, rada vás budem sprevádzať počas individuálneho sedenia. Techniku TKDM využívam v kombinácii s kineziológiou a etikoterapiou, nakoľko sa tieto techniky výborne dopĺňajú a prepájajú.

chcem sa objednať na stretnutie

Kineziológia, kvantová terapia, etikoterapia, arómaterapia slúžia na osobnostný rozvoj človeka, nie je to liečba a nenahradzuje lekársku pomoc.