iTOVi skener

Osobný skener iTOVi je jedinečný pomocník, ktorý vyhodnotí a odporučí vhodné esenciálne oleje alebo výživové  doplnky dōTERRA, ktoré pomôžu vášmu telu získať späť svoju vnútornú rovnováhu. iTOVi Meria 270 frekvenčných bodov v ľudskom tele a zachytáva galvanickú odozvu pokožky(GSR), sníma tlak a teplotu tela. Počas merania držíte prístroj iTOVi jemne v ruke, čo zvládnu i veľmi malé deti či starí ľudia. iTOVi nie je diagnostický prístroj, funguje na princípe vyslania elektronických frekvencií, následne zachytenia reakcie tela a spárovania s produktami dōTERRA, ktoré majú príbuzné frekvencie dôležité pre zlepšenie zdravotného či emočného stavu.

Počúvate svoje telo?

Výskumy dokazujú, že až v 85% zdravotných ťažkostí je spôsobených našim vnútorným nastavením, našimi myšlienkami a emocionálnym prežívaním. Informácie o tom ako myslíme a čo prežívame dostávajú priamo naše bunky. A tam sa to celé spúšťa a navonok prejavuje v našom chovaní alebo zdravotnom stave. Počúvate svoje telo a dovolíte si oddychovať či konať inak ako sa od vás očakáva? Mojim pomocníkom pre skúmaní príčin chorôb u klientov je poznanie v oblasti psychosomatiky, kineziológia, etikoterapia – rozpoznávanie pravdy o sebe samom a diagnostický prístroj iTOVi.

Chcete zistiť príčinu vašich ťažkostí?

Meranie prístrojom iTOVi trvá minútku a vďaka aplikácii v mobile sa dostaneme k informáciám, ktoré sú veľmi obohacujúce pre poznanie príčin ťažkostí klienta. Krátkym meraním zistíme, ktoré esenciálne oleje alebo výživové doplnky sú vhodné pre aktuálny stav počas merania. Počas hodinovej konzultácie vám ponúknem odpovede o vašom zdravotnom stave z môjho psychosomatického pohľadu. Výsledky merania sú zoradené prioritne od najviac podporných olejov či doplnkov. Vhodným výberom produktov a ich používaním viete zmeniť váš zdravotný stav a vaše emočné prejavy.

mám záujem o iTOVi meranie

Konzultácia spojená s meraním prístrojom iTOVi a vyhodnotením výsledkov trvá približne 60 minút a cena je 25,- Euro pre 1 klienta alebo 35,- Euro pre rodiča a dieťa. Mnou registrovaní klienti v dōTERRA získavajú 1 konzultáciu s meraním zdarma a minútkové meranie iTOVi môžu mať po dohode so mnou kedykoľvek počas registrácie ?

Chcete mať vlastný prístroj iTOVi?

Aj vy môžete mať prístroj iTOVi doma a využívať ho pre seba, deti, partnera, rodinu, priateľov či svojich klientov. Chcete vedieť výsledky a poznať príčiny ťažkostí kedykoľvek, aj o polnoci? Ak sa potrebujete poradiť o prístroji, či jeho kúpe, kontaktujte ma. Budem vďačná ak využijete pri kúpe moje referenčné číslo 47251.

objednajte si skener