Ako pomôcť dieťaťu pomocou kineziológie?

Aj naše deti majú svoje ťažkosti. Najbežnejším prejavom blokov sú zdravotné ťažkosti detí. Častokrát sú to ochorenia dýchacieho systému, kedy dieťa nevie “rozdýchať” situáciu, ktorá sa deje v jeho okolí. Deti automaticky reagujú na chovanie rodičov, vnímajú naše myšlienky, sledujú nás, či konáme podľa nášho vnútorného kompasu a naladenia. Ak nie, tak sa prejavia. Väčšinou skôr ako si to uvedomíme my dospelí.

Prejavom nespokojnosti u detí môžu byť aj ťažkosti v učení, alebo zmeny v prejavoch správania. Častokrát (z pohľadu rodiča) neprimerane reagujú na situácie okolitého sveta. Je to preto, že deti sú veľmi vnímavé. Deti nám zrkadlia každú našu vnútornú rozpoltenosť. Vtedy je dobré sa zastaviť, vrátiť sa späť do minulosti a odhaliť príčinu.

Kineziológia je vhodná pre deti. Účasť mladšieho dieťaťa na terapii nie je potrebná. Rodič môže byť prostredníkom pri hľadaní riešenia danej ťažkosti. Keď pochopí rodič, pochopí aj dieťa. Priamo pracujem s deťmi od veku 12 rokov, kedy sú otvorené zadefinovať svoju ťažkosť, komunikovať a nájsť vnútornú silu dosiahnuť zmenu. Ak máte záujem pomôcť svojmu dieťaťu, objednajte sa na individuálne sedenie.

Blokmi pre zdravý rozvoj dieťaťa môžu byť:

strachy, fóbie, traumy, závislosti

nesústredenosť, hyperaktivita, nespavosť u dieťaťa, problémy v komunikácii, emočné ťažkosti, agresivita, zmeny správania, zvýšená súťaživosť, porovnávanie sa s ostatnými, nízka sebahodnota, sebapoškodzovanie, poruchy reči

ťažkosti s učením, napr. disgrafia, diskalkúlia, disortografia

ťažkosti s vylučovaním ako je nočné pomočovanie, zadržiavanie stolice…

zdravotné ťažkosti, alergie, časté ochorenia dýchacích ciest, časté úrazy, poruchy vo vývoji apod.