Montessori terapie

Montessori individuálne terapie sú určené pre „iné alebo nové“ deti. Deti, ktoré nás rodičov posúvajú míľovými krokmi vpred. Deti, ktoré prinášajú do našich sŕdc bezpodmienečnú lásku.

Montessori terapia napomáha rozvoju zručností, schopností, vnímania dieťatka, napojenia dieťaťa na svet, ľudí okolo seba a hlavne seba samého. Vďaka úžasným Montessori pomôckam sa nám darí nadviazať komunikáciu a rozvíjať osobnosť dieťatka vpred. Sprievodca sleduje zámer dieťaťa a ponúka mu možnosti pre rozvoj. Rodič je pozorovateľom a nevstupuje do procesu, ale pozorovaním čerpá informácie pre prácu na doma. Pre rodičov som pripravená poskytnúť poradenstvo pre ďalší rozvoj dieťatka.

V prípade, že máte školáka 1.stupňa ZŠ a nevie si poradiť s niektorými témami v škole, rada poskytnem individuálne doučovanie s využitím Montessori pomôcok. Počas stretnutia pracujem s kvalitami dieťaťa a rozvíjam jeho vnútorný potenciál a sebahodnotu. 

Čo hovoria o mojej práci moji klienti?

 referencie