Seminár Ruka v ruke spolu kráčame

Seminár „ruka v ruke spolu kráčame“ je zameraný na lepšie spoznanie seba a rozpoznaniestrachov a blokov, ktoré nám bránia kráčať vpred v ľahkosti a radosti. Na rozpoznávanie našich zranení budeme používať metódy kineziológie, etikoterapie, numerológie, kozmológie a arómaterapie.

Ako fungujú tvoje vzťahy? Aký máš vzťah so svojim partnerom, partnerkou? Ako vnímaš svoje dieťa? Ako máš nastavený vzťah sám/sama so sebou? Prejavuješ si úctu a pozornosť? Poznáš svoje dary? Stanovuješ si svoje zámery?
Prispôsobuješ sa okoliu alebo kráčaš v súlade so svojim životným plánom? Máš sa o koho oprieť v slabých chvíľkach? Miluješ sa? Dôveruješ sebe a druhým?


Odpovede na všetky hlboko uložené otázky budeme spoločne hľadať počas 8 týždňového seba-poznávacieho seminára.
Pre uzavretú a dôvernú skupinku rodičov (vítané sú ženy i muži) už od 5. mája 2023! Cyklus 8 stretnutí bude následne pokračovať každý piatok doobeda od 9.30-12.00h a preberieme rôzne témy týkajúceho sa rodičovstva, vzťahov a zameriame sa najmä na pozornosť venovanú sebe,  starostlivosť o seba či partnerský vzťah. V priebehu stretnutí pôjdeme do hĺbky sebapoznávania, počas ktorých dostanete návod ako fungovať spokojnejšie doma či v práci. Nájdeme kľúč k sebe a svojej tvorbe života. Seminár je uzavretý, nie je možné zúčastniť sa len niektorých stretnutí, nakoľko chceme zachovať dôvernosť skupinky. 

V prípade, že chcete seminár „ochutnať“ a rozhodnúť sa, príďte si vytvoriť svoj zámer už 5.5.2023, buď sa rozhodnete v seminári pokračovať, alebo si užijete len túto úvodnú lekciu, kde si vytvoríme aj podporný parfém z esenciálnych olejov. Cena v prípade nepokračovania je 35Euro / 1 seminár.

Teším sa na vaše životné príbehy. S láskou, Lucka

Termín našich stretnutí:

Čas: piatok 9.30-12.00h od 5.5.2023
Dĺžka: 2,5 hod / 8 týždňov 
Príspevok: 240Euro / 8 týždňov 

Lektorka: Lucia Dedíková

Témy, ktorých sa spolu dotkneme:

❤️ Moje strachy a pochybnosti

❤️ Môj osobný priestor

❤️ Môj vzťah k sebe

❤️ Môj vzťah k druhým

❤️ Dieťa moje zrkadlo

❤️ Moje radosti a záujmy

❤️ Očakávania vs. realita a čo s tým?

❤️ Moje miesto vo svete a sebarealizácia

❤️ Krok ku zmene

❤️ Môj zámer

❤️ Rozhodnutie

❤️ Celistvosť, jednota

Moje úlohy počas semináru (budú aj domáce úlohy ;)):

❤️ Rozpoznám svoje pochybnosti a strachy, ktoré ma obmedzujú

❤️ Pomenujem a ošetrím svoje zranenia

❤️ Porozumiem „zrkadlám“, ktoré mi prichádzajú do života

❤️ Naučím sa techniky, ktoré mi pomôžu zvládať krízové situácie

❤️ Ujasním si svoju víziu a zámer, kam chcem smerovať

❤️ Ruka v ruke spolu kráčame – so sebou, s partnerom, s dieťaťom, so svojimi víziami a zámermi

V prípade záujmu rada poskytnem aj odporučenia pre  prácu s deťmi doma: rozvoj kognitívnych funkcií ako sú rozvoj pamäte, rozvoj pozornosti, reči, rýchlosti myslenia, schopností pochopenia informácií, schopností posudzovania a riešenia problémov, predstavivosti, priestorovej orientácie, získavanie vedomostí z rôznych oblastí ai., rozvoj motorických zručností, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, rozvoj kreatívneho a hudobného vnímania, rozvoj samostatnosti, sebahodnoty, socializáciu, rešpektujúci prístup…