Seminár Ruka v ruke spolu kráčame

Seminár „ruka v ruke spolu kráčame“ je zameraný na lepšie spoznanie seba a rozpoznanie základných strachov a blokov, ktoré nám bránia kráčať vpred v ľahkosti a radosti. Ako fungujú tvoje vzťahy? Aký máš vzťah s partnerom či partnerkou? Čo ti zrkadlí tvoje dieťa? Vieš to ľahko rozpoznať a zmeniť svoje postoje? Ako máš nastavený vzťah sám/sama so sebou? Prejavuješ si úctu a pozornosť? Vieš sa pred druhými ľuďmi prejaviť? Prispôsobuješ sa okoliu alebo kráčaš v súlade so svojim životným plánom? Vieš aké sú tvoje dary? Odpovede na otázky, ktoré sa vám počas seminára otvoria, budeme spolu hľadať počas 10 týždňov. 

Pre uzavretú a dôvernú skupinku rodičov (vítané sú ženy i muži) pripravujeme cyklus 10 stretnutí, počas ktorých budeme preberať s rodičmi rôzne témy týkajúceho sa rodičovstva a zameriame sa najmä na pozornosť venovanú sebe,  starostlivosť o seba či partnerský vzťah. V priebehu stretnutí pôjdeme do hĺbky sebapoznávania, počas ktorých dostanete návod ako fungovať spokojnejšie doma či v práci. Nájdeme kľúč k sebe a svojej tvorbe života. Seminár je uzavretý, nie je možné zúčastniť sa len niektorých stretnutí, nakoľko chceme zachovať dôvernosť skupinky. 

Teším sa na vaše životné príbehy. S láskou, Lucka

Termín našich stretnutí:

Čas: štvrtok 20.00-22.00h alebo podľa dohody s účastníkmi
Dĺžka: 120 minút / 10 týždňov + 1 úvodné stretnutie
Príspevok: 250Euro / 10 týždňov + úvodné stretnutie zdarma

Lektorka: Lucia Dedíková

Témy, ktorých sa spolu dotkneme:

❤️ Moje strachy a pochybnosti

❤️ Môj osobný priestor

❤️ Môj vzťah k sebe

❤️ Môj vzťah k druhým

❤️ Dieťa moje zrkadlo

❤️ Moje radosti a záujmy

❤️ Očakávania vs. realita a čo s tým?

❤️ Moje miesto vo svete a sebarealizácia

❤️ Krok ku zmene

❤️ Môj zámer

❤️ Rozhodnutie

❤️ Celistvosť, jednota

Moje úlohy počas semináru (budú aj domáce úlohy ;)):

🌹 Rozpoznám svoje pochybnosti a strachy, ktoré ma obmedzujú

🌹 Pomenujem a ošetrím svoje zranenia

🌹 Porozumiem „zrkadlám“, ktoré mi prichádzajú do života

🌹 Naučím sa techniky, ktoré mi pomôžu zvládať krízové situácie

🌹 Ujasním si svoju víziu a zámer, kam chcem smerovať

🌹 Ruka v ruke spolu kráčame – so sebou, s partnerom, s dieťaťom, so svojimi víziami a zámermi

V prípade záujmu rada poskytnem aj odporučenia pre  prácu s deťmi doma: rozvoj kognitívnych funkcií ako sú rozvoj pamäte, rozvoj pozornosti, reči, rýchlosti myslenia, schopností pochopenia informácií, schopností posudzovania a riešenia problémov, predstavivosti, priestorovej orientácie, získavanie vedomostí z rôznych oblastí ai., rozvoj motorických zručností, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, rozvoj kreatívneho a hudobného vnímania, rozvoj samostatnosti, sebahodnoty, socializáciu, rešpektujúci prístup