Seminár Ruka v ruke spolu kráčame

Seminár „ruka v ruke spolu kráčame“ je zameraný na lepšie spoznanie seba a rozpoznaniestrachov a blokov, ktoré nám bránia kráčať vpred v ľahkosti a radosti. Na rozpoznávanie našich zranení budeme používať metódy etikoterapie, kineziológie a arómaterapie.

Ako fungujú tvoje vzťahy? Aký máš vzťah so svojim partnerom, partnerkou? Ako vnímaš svoje dieťa? Ako máš nastavený vzťah sám/sama so sebou? Prejavuješ si úctu a pozornosť? Poznáš svoje dary? Stanovuješ si svoje zámery?
Prispôsobuješ sa okoliu alebo kráčaš v súlade so svojim životným plánom? Máš sa o koho oprieť v slabých chvíľkach? Miluješ sa? Dôveruješ sebe a druhým?


Odpovede na všetky hlboko uložené otázky budeme spoločne hľadať počas 10 týždňového seba-poznávacieho seminára.
Pre uzavretú a dôvernú skupinku rodičov (vítané sú ženy i muži) už od 29. januára 2023 bude otvorená úvodná lekcia zDARma. Cyklus 10 stretnutí bude následne pokračovať každú nedeľu podvečer a prebierieme rôzne témy týkajúceho sa rodičovstva, vzťahov a zameriame sa najmä na pozornosť venovanú sebe,  starostlivosť o seba či partnerský vzťah. V priebehu stretnutí pôjdeme do hĺbky sebapoznávania, počas ktorých dostanete návod ako fungovať spokojnejšie doma či v práci. Nájdeme kľúč k sebe a svojej tvorbe života. Seminár je uzavretý, nie je možné zúčastniť sa len niektorých stretnutí, nakoľko chceme zachovať dôvernosť skupinky. 

Teším sa na vaše životné príbehy. S láskou, Lucka

Termín našich stretnutí:

Čas: nedeľa 17.30-19.30h od 22.1.2023
Dĺžka: 120 minút / 10 týždňov + 1 úvodné stretnutie
Príspevok: 250Euro / 10 týždňov + úvodné stretnutie zdarma

Lektorka: Lucia Dedíková

Témy, ktorých sa spolu dotkneme:

❤️ Moje strachy a pochybnosti

❤️ Môj osobný priestor

❤️ Môj vzťah k sebe

❤️ Môj vzťah k druhým

❤️ Dieťa moje zrkadlo

❤️ Moje radosti a záujmy

❤️ Očakávania vs. realita a čo s tým?

❤️ Moje miesto vo svete a sebarealizácia

❤️ Krok ku zmene

❤️ Môj zámer

❤️ Rozhodnutie

❤️ Celistvosť, jednota

Moje úlohy počas semináru (budú aj domáce úlohy ;)):

🌹 Rozpoznám svoje pochybnosti a strachy, ktoré ma obmedzujú

🌹 Pomenujem a ošetrím svoje zranenia

🌹 Porozumiem „zrkadlám“, ktoré mi prichádzajú do života

🌹 Naučím sa techniky, ktoré mi pomôžu zvládať krízové situácie

🌹 Ujasním si svoju víziu a zámer, kam chcem smerovať

🌹 Ruka v ruke spolu kráčame – so sebou, s partnerom, s dieťaťom, so svojimi víziami a zámermi

V prípade záujmu rada poskytnem aj odporučenia pre  prácu s deťmi doma: rozvoj kognitívnych funkcií ako sú rozvoj pamäte, rozvoj pozornosti, reči, rýchlosti myslenia, schopností pochopenia informácií, schopností posudzovania a riešenia problémov, predstavivosti, priestorovej orientácie, získavanie vedomostí z rôznych oblastí ai., rozvoj motorických zručností, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, rozvoj kreatívneho a hudobného vnímania, rozvoj samostatnosti, sebahodnoty, socializáciu, rešpektujúci prístup…