Montessori Ateliér

Pre deti vo veku od 3 mesiacov až do 12 rokov máme pripravené Montessori prostredie v rodinnom  a vzdelávacom centre Akadémia Montessori v Chorvátskom Grobe.

Počas školského roka, okrem prázdnin, prebiehajú v centre skupinové aktivity MONTESSORI ATELIÉR.

Deti sú rozdelené do viacerých skupín rešpektujúcich vekové kategórie 0-3 ročné deti s rodičmi, škôlkari 3-6 roční, predškoláci MONTESSORI PRÍPRAVA DO ŠKOLY a školáci 6-12 roční. Počas Montessori skupinových aktivít sú deti vedené k samostatnosti, rozvíjajú svoje schopnosti a vedomosti a rodičia získavajú cenné informácie pre ďalšiu prácu od sprevádzajúceho lektora. 

Okrem interiérových aktivít realizujeme pre deti aj MONTESSORI VONKU vždy na začiatku a konci školského roka. 

Počas leta sa stretávame s rodičmi a deťmi 1-6 ročnými počas aktivity Montessori letné chvíle a každoročne pripravujeme letné denné tábory pre deti.

Pozrite sa na našu stránku pre rodičov a deti:

Chcem si vybrať aktivitu pre dieťa

Viac informácií nájdete na www.akademiamontessori.sk alebo mi zavolajte 0940 321 591. Lucia