Osobnostný rast – individuálne a skupinové stretnutia

Vedome žiť podľa svojich predstáv veľmi závisí od vnútorného vnímania svojich potrieb, životných zámerov a následne rozhodnutia uskutočniť tieto zámery, čoho výsledkom je tvorba. Tvorba samotného života. Jediným tvorcom svojho života som JA. Počúvať svoj vnútorný hlas a riadiť sa podľa neho je základ spokojného bytia. Volám to tréning rozvíjania každodenných maličkostí. Veľké veci sa skladajú z malých vecí. Počúvam svoj vnútorný hlas neustále. Sebapoznávanie považujem za cestu životom, kedy každodenne môžem voliť ako sa zachovám, vyhodnotím si, čo nabudúce môžem spraviť inak…

Častokrát nás osloví nejaká myšlienka, chceme to hneď začať realizovať, chceme zacítiť zmenu…hneď! Je potrebné byť trpezlivým a kráčať krok po kroku. Každý deň… vnímať, čo chcem, čo môžem zmeniť, ako môžem inak reagovať, ako môžem vedome tvoriť svoje vzťahy, tvoriť si svoju hojnosť…

Je vždy na nás, ktorú možnosť si každý deň vyberiem. S odhodlaním sa púšťam do nových projektov, pretože len vtedy rastiem. Keď nestagnujem, ale vedome si zvolím, čo chcem a spôsob ako to uskutočním.

Každý máme svoje vlastné životné tempo, svoj vhodný čas niečo začať a preto nie je dobré porovnávať sa s ostatnými. Ideálne je ujasniť si svoj zámer, cítiť svoje potreby a uskutočniť postupne zmenu. Konať a byť v súlade vnútri i vonku, čo si myslím a cítim, to aj konám.

Chcete aj VY niečo zmeniť na svojej ceste životom a neviete ako? Prečítajte si ako sa zmenil život mojim klientom po individuálnej terapii alebo skupinových seminároch.

referencie

Mám rada ľudí, milujem stretnutia s nimi, každý jeden príbeh je pre mňa zaujímavý a som vďačná, ak sa stretneme v radostných chvíľach, ale aj keď mi dáte dôveru vás sprevádzať v tých náročnejších časoch. Ponúkam vám osobné individuálne a skupinové stretnutia alebo stretnutia online cez Zoom či Messenger.

Individuálne stretnutie môže prebehnúť formou konzultácie, poradenstva alebo formou hlbšieho nahliadnutia do ťažkostí, s ktorými si neviete sami poradiť. Pri stretnutiach sa riadim intuitívne, využívam viaceré techniky sprevádzania, počúvam a cítim s vami, rada vám dám svoj vhľad založený na mojich skúsenostiach. Ak pocítite volanie, ozvite sa mi. Rada vás spoznám, vypočujem si váš príbeh, odhalíme spoločne súvislosti a nastavíme nové vnímanie reality. Nájdime spoločne to svetielko, ktoré vás bude ďalej sprevádzať na vašej ceste.

V našom rodinnom a vzdelávacom centre Akadémia Montessori sprevádzam deti i rodičov počas kurzov Montessori Ateliér alebo sa môžeme vidieť na niektorom skupinovom seminári pre dospelých či deti.

Teším sa na vás. Lucka

Máte záujem o individuálne alebo skupinové stretnutie?

kontaktujte ma