Osobnostný rast

Vedome žiť podľa svojich predstáv veľmi závisí od vnútorného vnímania svojich potrieb, nastavenia a následne aj rozhodnutia uskutočniť svoj zámer, čoho výsledkom je moja tvorba. Nielen tvorba umelecká, ale tvorba samotného života. Počúvať svoj vnútorný hlas a riadiť sa podľa neho je základ nášho spokojného bytia. Pomocou techník a cvičení môžeme osobnostne rásť. Sú to možnosti, ktoré sa nám ponúkajú každodenne a môžeme ich praktizovať aj bez prítomnosti sprievodcu či už v domácom prostredí alebo kdekoľvek sa nachádzame.

Na našej ceste nám častokrát pomáhajú knižky osobnostného rozvoja. Rady a poznatky, ktoré tam nájdeme, s nami častokrát korešpondujú. Ľudia mnohokrát robia chybu, že sa im nejaká myšlienka v knihe zapáči, pochopia ju, ale žiadnu vedomú zmenu neuskutočnia. Nie je dôležité len pochopiť, ale aj vedome veci či náš prístup zmeniť.

Je na každom z nás, ktoré možnosti si vyberieme, čo nám zarezonuje počas dňa ako zaujímavá informácia a či sa rozhodneme sa na ňu pozrieť zblízka. Či len začneme tvoriť alebo aj vytrváme a vytvoríme nejaké hodnoty… Či sa rozhodneme pokračovať v niečom, čo nás zaujalo alebo zistíme, že to nie je naša cesta a vedome z nej vystúpime. Každý máme svoje vlastné životné tempo, svoj vhodný čas niečo začať a preto nie je dobré porovnávať sa s ostatnými. Ideálne je ujasniť si svoj zámer a uskutočniť zmenu. Nech vás láska sprevádza na vašej ceste!

Chcete niečo zmeniť na svojej ceste a neviete ako? Prečítajte si ako sa zmenil život mojim klientom po individuálnej terapii.

referencie