Ho´oponopono

Techniku Ho´oponopono praktizujem už niekoľko rokov a podľa mojich vlastných skúseností naozaj funguje. Ho´oponopono pomáha uvoľňovať napätie v nás, mení naše myslenie. A čo si myslíme, to sa nám z okolia aj vracia. Ho´oponopono využívam aj pri individuálnom sedení – kineziológii.

Ho´oponopono je stará havajská technika pre vytváranie hojnosti, zdravia a mieru. Podstatou je návrat do „nulového stavu“, teda do stavu, v ktorom neexistujú žiadne spomienky, paradigmy a naša myseľ a podstata je úplne čistá. V tomto stave sme schopní dosiahnuť takmer čokoľvek, čo si požiadame. V stave, kedy nie sme ovplyvnení ničím, čo súvisí s našou minulosťou, môžeme ovplyvňovať prítomnosť a všetko, čo nás bezprostredne obklopuje.

„Ho´oponopono zjednodušene znamená narovnávanie či náprava chyby. Podľa starých Havajčanov vzniká hriech z myšlienok zaťažených bolestnými spomienkami na minulosť. Ho´oponopono je spôsob ako uvoľniť energiu týchto bolestí, ktoré vyvolávajú nerovnováhu a neskôr ochorenie.“

„Existujú dva spôsoby ako môžeme prežívať svoj život. Zo spomienok alebo z inšpirácie. Spomienky sú opakovania starých programov, ale inšpirácia je odkaz od Božstva. Naším cieľom je používať inšpiráciu. V inšpirácii budeme počuť Božstvo len vtedy, keď očistíme všetky spomienky. Jediné, čo musíme robiť je čistenie.“ *

Ak v našom živote niečo nefunguje, je nutné vyčistiť naše spomienky. Čistenie podľa Ho´oponopono techniky spočíva v opakovaní mantry:

Milujem ťa.

Ospravedlňujem sa ti.

Prosím, odpusti mi.

Odpúšťam ti.

Odpúšťam si.

Ďakujem.

Milujem.

Toto čistenie môže každý praktizovať samostatne a kedykoľvek. Dôležité je vnútorné naladenie a nielen mechanické opakovanie mantry. Ak je táto podmienka splnená, väčšinou príde k uvoľneniu emócií, čo je veľmi očisťujúce. Namiesto spomienok začneme prebúdzať inšpirácie. Toto čistenie si môžete robiť pravidelne každý deň, ráno či večer v stave upokojenia, taktiež aj vo vyhrotených situáciách, kedy vieme, že sami nevieme ovládnuť naše emócie. Vtedy je táto technika priam ako čarovný prútik, vie zmeniť nás pohľad na danú situáciu a odľahčiť ju, naše negatívne myslenie sa zmení na pozitívne.

„Naše reakcie na problémy sú opakovaním spomienok. Problémy bývajú často prekážkami, s ktorými sme sa už niekedy stretli, ale nikdy sme ich nevyriešili. Preto sa situácie vracajú, aby nám dali príležitosť reagovať na ne inak. S určitými ľuďmi sa stretávame, aby nám ukázali tú časť našej osobnosti, na ktorej musíme zapracovať. Vzťahy sú len obyčajné zrkadlá, v ktorých sa odrážame my sami. Máme možnosť voľby a nemusíme len reagovať. Môžeme nastaviť druhú tvár. Tvár lásky.

Tajomstvo šťastia sa nenachádza niekde vonku a nespočívá v tom, že máme stále viac. Spočívá v rozvíjaní našej schopnosti milovať a radovať sa zo svojeho bytia.“ **

* Úryvok z knihy od autorov Joe Vitale a Ihaleakala Hew Len, Ph.D. – Svět bez hranic.

** Úryvok z knihy od autorky Mabel Katz – Tajemství jednoduché cesty (metoda ho´oponopono

Možno i vám sa zapáči táto skladba: