Kineziológia pre dospelých

Kineziológia nesústreďuje svoju pozornosť na liečbu príznakov, ale hľadá príčinu. Pomocou kineziologického testu zistíme, čo si naozaj myslíme. Vďaka tejto techniky odhalíme nefunkčné programy v tele, pochopíme súvislosti a nastavíme nové vnímanie sveta.

Našou túžbou je byť milovaný, prijatý okolím, robiť aktivity, ktoré nás bavia a vnútorne napĺňajú. Ak máte pocit, že je čas zmeny vo vašom živote, rada vás budem sprevádzať.

Ukazovateľom blokov v našom tele môžu byť:

nedostatok sebavedomia, sebadôvery, sebaocenenia; nerovnováha v príjme a výdaji, strach z nedostatku, finančné ťažkosti

nefunkčné partnerské vzťahy, ťažkosti v komunikácii a spolupráci, v nadväzovaní vzťahov či ukončovaní nefunkčných vzťahov, konflikty v zamestnaní, súťaživosť, porovnávanie sa

alergie, ochorenia dýchacích ciest, kožné ťažkosti, ekzémy, bolesti hlavy, poruchy spánku, ženské ochorenia, neplodnosť, problémy s chrbticou, úrazy, časté bolesti ai.

depresie, strachy, fóbie, závislosti, traumy