Bachove esencie

„Zdravie závisí od toho, či sme v harmónii s našou dušou. Zdravie je našim dedičstvom, našim právom. Je to kompletné a úplne spojenie medzi dušou, mysľou a telom. Každý z nás má božie poslanie v tomto svete a naša duša využíva našu myseľ a naše telo ako nástroj na vykonanie svojej úlohy. Ak všetky tri zložky pracujú v jednote a súlade, vtedy je výsledkom perfektné zdravie a šťastie. Ak nasledujeme naše vlastné inštinkty, naše vlastné priania, naše vlastné myšlienky, naše vlastné túžby, vtedy by sme mali poznať len radosť a zdravie.“

~ Edward Bach

38 Bachových kvetových esencií Dr. Bacha reprezentuje 38 negatívnych emocionálnych stavov a nálad. Dr. Bach rozdelil týchto 38 stavov do 7 skupín. Každá skupina reprezentuje jeden hlavný negatívny postoj, vďaka ktorému sa naša duša nedostáva do harmónie s mysľou a telom. V každej zo 7 skupín sú esencie z voľne rastúcich kvetov, kríkov a stromov.

Výber esencie je veľmi intenzívny proces, počas ktorého si môžeme zodpovedať nasledovné otázky: „Ako sa cítim?“ „Čo si želám?“ „Aký je môj aktuálny duševný stav?“ Kto som? Rozpoznávame vlastné pocity, emócie, reakcie, nálady.