O odpúšťaní

Aj keď máme niekedy pocit, že nám niekto uškodil alebo na nás negatívne vplýval, vždy je voľba v nás uskutočniť zmenu. Ak nám niekto ublíži, hneváme sa, ľutujeme sa, zožierame sa a umocňujeme negatívny pocit. Toto všetko negatívne vplýva na našu psychiku. Častokrát ten druhý ani nevie, že to čo urobil alebo povedal, nám ublížilo. To vieme my a trápi to nás. Sme teda jediní, ktorí môžeme urobiť zmenu. Účinnou technikou na odpustenie je Ho´pono´pono.

ZIVOT NA VLNE L.Hay