Nesmrteľný les

Včera sme boli s deťmi pozrieť na dokument NESMRTEĽNÝ LES. Pekne spracované fungovanie zvierat v lese, súvislosti, život, prežitie i smrť. Najmä starší 9 ročný syn riešil smrť starého jeleňa veľmi emočne a ľútostivo. Prežíval veľký smútok a veľa sme sa o tom doma rozprávali. V dokumente bolo krásne zachytené ako starý jeleň, ktorý si zlomil nohu, prijal, že prichádza jeho čas odchodu z tohto sveta. Prijal to v pokoji a smrť prišla rýchlo. Jeho telo bolo potom potravou pre ostatné zvieratá, ktoré si prišli „ukradnúť“ svoju porciu. Bol pre nich veľkým darom. Tak sme si to vysvetlili ako spolu všetci súvisíme, ako sa vzájomne potrebujeme. Už ste s deťmi niekedy riešili smrť zvierat?