NEČAKAJ, KONAJ!

Nečakaj ? so svojim sebapoznávaním ? konaj

Nečakaj ♥️ so svojim odhaľovaním strachov ♥️ konaj

Nečakaj ? so svojim odhaľovaním tienistých stránok ? konaj

Nečakaj ? so svojim uchopením vlastnej sily ? konaj

Nečakaj ? so svojim dovolením si dobrého pocitu a lásky ?konaj

Nečakaj ? so svojim tvorením a autenticitou ? konaj

Nečakaj ? so svojim žitím pravdy ? konaj

Nečakaj ? so svojimi rozhodnutiami ? konaj

Nečakaj ?  že to všetko niekto spraví za teba ? konaj TY!

Pravidelný fotoblog sledujte na INSTAGRAME @luciadedikova alebo na FACEBOOKU www.luciadedikova.sk