Montessori Ateliér

Pre deti vo veku od 3 mesiacov až do 12 rokov mám pripravené Montessori Ateliér v rodinnom centre  Akadémia Montessori v Chorvátskom Grobe. Deti sú rozdelené do viacerých skupín rešpektujúcich vekové kategórie 0-3, škôlkari 3-6, predškoláci a školáci 6-12 rokov. Počas Montessori Ateliéru sú deti vedené k samostatnosti, rozvíjajú svoje schopnosti a vedomosti a rodičia získavajú cenné informácie pre ďalšiu prácu od sprevádzajúceho lektora. Okrem interiérových aktivít realizujeme aj exteriérové aktivity pre deti.  Viac informácií nájdete na mojej stránke Akadémia Montessori.

Počas leta sa stretávame s rodičmi a deťmi 1-6 ročnými aj na Montessori vonku a každoročne pripravujeme letné tábory pre deti.