Montessori pracovne

Pre deti vo veku od 3 mesiacov až do 12 rokov mám pripravené Montessori pracovne v Akadémii Montessori v Chorvátskom Grobe. Deti sú rozdelené do viacerých skupín rešpektujúcich vekové kategórie 0-3, škôlkari 3-6, predškoláci a školáci 6-12 rokov. Počas Montessori pracovní sú deti vedené k samostatnosti, rozvíjajú svoje schopnosti a vedomosti a rodičia získavajú cenné informácie pre ďalšiu prácu od sprevádzajúceho lektora. Okrem vnútorných aktivít Viac informácií nájdete na mojej stránke DETI AKO DAR.

Počas leta sa stretávame s rodičmi a deťmi 1-6 ročnými aj na Montessori vonku a každoročne pripravujeme letné tábory pre deti.